Menu

Diabetes Care

Gestačný diabetes

U tehotných žien sa môže v poslednej fáze vyvinúť gestačný (tehotenský) diabetes.

DiabetesNapriek tomu, že táto forma diabetu po narodení dieťaťa mizne, ženy, ktoré mali gestačný diabetes majú 20 až 50% pravdepodobnosť rozvoja DM II. typu počas nasledujúcich 5 až 10 rokov. Zachovanie zdravej telesnej hmotnosti a fyzickej aktivity pomáha toto riziko znížiť.

Gestačný diabetes sa vyskytne približne u 3 až 8% všetkých tehotných žien. Rovnako ako DM II. typu sa gestačný diabetes objavuje častejšie v niektorých etnických skupinách a u žien s výskytom diabetu v rodine.

Gestačný diabetes je spôsobený hormonálnymi zmenami v tehotenstve a nedostatkom inzulínu. Ženy s gestačným diabetom nemusia mať žiadne príznaky.

Zdroj: Informácie publikované National Institute of Diabetes and Digestive Kidney Diseases


Dôležité upozornenie: Poskytnuté informácie sú určené pre všeobecný prehľad a neslúžia ako náhrada za lekársku diagnózu alebo liečbu odborným personálom. Všetky otázky týkajúce sa vášho zdravia, zvlášť pred začatím novej liečby, diety, fitness programu alebo akéhokoľvek ďalšieho zdravotného problému, by ste mali vždy konzultovať s vašim ošetrujúcim lekárom.