Menu

Diabetes Care

Odberové pero FreeStyle Lancing Device II

Odberové pero FreeStyle Lancing Sevice IIPredstavujeme odberové pero FreeStyle Lancing Device II.

Upozornenie:

  • Nikdy nepoužívajte rovnakú lancetu na získanie krvi od rôznych osôb.
  • Nepoužívajte lancety opakovane.
  • Nastaviteľné hĺbky (9 hĺbok), vrátane polovičných nastavení
  • Úroveň 1 najplytšia, úroveň 5 najhlbšia
  • Patentovaná technológia „comfort zone“ ukázala zníženie bolesti, bez obmedzenia prietoku krvi ¹
  • Vyhadzovač pomáha používateľovi odstrániť lancetu
  • K dispozícii je nástavec na odber z alternatívnych miest
  • Používa Abbott Thin Lancets *

1. Referencia: 1. Mumford O. zaslepená, randomizovaná, 8 krát skrížená štúdia porovnáva objem krvi a vnímanie bolesti odberu vzorky kapilárnej krvi. Simbec Research. 2007.
* Ostatné lancety neboli s týmto odberovým perom testované.

Používanie odberového pera

Používanie odberového pera FreeStyle Lancing Sevice II

Na stiahnutie

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte náš zákaznícky servis na bezplatnej linke: 0800 189 564

TPOR-9PUTREE