Menu

Diabetes sa týka každej rodiny

Témou pre Svetový deň diabetu a Svetový mesiac diabetu v rokoch 2018 a 2019 je Rodina a diabetes. Dvojročný časový rámec bol zvolený s cieľom čo najviac uľahčiť plánovanie, prípravu, propagáciu a účasť.