Menu

Distribúcia v SR

Vážení zákazníci, distribúciu všetkých produktov divízie Abbott Diabetes Care v Slovenskej republike zaisťuje spoločnosť:

Timed spol. s r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
tel.: 02 / 48 20 95 44, 02 / 48 20 95 42
Fax: 02 / 48 20 95 42
Web: www.timed.sk